De gamle Gravkors fortæller

Uddrag fra Klara Rosendahls erindringer som redigeret og sammensat af Edith Nielsen (født Rosendal) og udgivet i et mindehæfte på Klaras (1908-2000) 100 års fødselsdag i 2008.

På Uldum Kirkegård er der endnu en lille Rest tilbage af de gamle Gravkorsminder, som var meget brugt i det 18. Århundrede, ikke blot i Danmark. Her står 7 Kors på Elias Rosendahls store Familie Gravsted, som har plads til 8 Grave.

Giver man sig Tid til at læse, hvad der står på de forskellige Kors, kan man følge Slægten tilbage til året 1795, hvor det ældste Kors bærer Navnet C. N. Rosendahl. Han var født i Jernvedlund ved Ribe og kom kørende her til Uldum som Kniplingskræmmer og gjorde Ophold på Uldum Kro, som netop da var til Salg. Han havde Pengekisten med på Vognen og købte på stående Fod Uldum Kro. I et Par gamle Skøder spøger Årstallene 1835 og senere 1866, men mere kan jeg ikke tyde. Sælgeren var Folketingsmand (Kanseliråd Jens Jørgen Jørgensen?), Oldefar til Knud Jensen, hans Mindesten står foran Nedergården i Uldum. Hans Valgsprog i Folketinget var flg. “Nu skal I høre godt efter, for nu snakker Jens Jørgensen jydsk!”.

På det første Kors står følgende:
Her hviler Støvet af Christen Nielsen Rosendahl
født d. 4. Januar 1795 i Jernvedlund
død i Uldum 7. Oktbr. 1870
Velsignet være Dit Minde.

Denne Mand var Farfar til Johannes Rosendahl, f. 28. Decbr. 1870, død 16. Marts 1932. Hans Hustru Johanne Rosendahl, f. Christensen, var fra Stevns, f. 14. Maj 1873 og død 19 Juli 1922. Christen Nielsen Rosendahl var gift 2 Gange med to Søstre.

Det andet Kors fortæller:

Her hviler støvet af en agtværdig Kone
Kiersten Eliasdatter
født i Hjernved 7. Novbr. 1799
død 8. Marts 1856.

Hun blev gift 12. April 1828 med Kromand Chr. N. Rosendahl i Uldum og blev moder til 6 Børn, hvoraf 3 modtage hende hisset og de 3 efterladte med mig dybt savne den ømme Moder og kjærlige Hustru.

Lader mig fare, og jeg vil vandre til min Herre (1. Moseb. 24.56)

Det tredje større Kors er hustru nr. 2:


Her under hviler Støvet af Johanne Maren Rosendahl
født i Brokjerret i Hjortlund Sogn den 10. Februar 1791
død i Uldum den 13 Juli 1861.

Holder mig ikke op thi Herren haver givet Lykke, og jeg vil vandre til min Herre, og nu lader vi hende fare i Fred. (1. Mose Bog 24 Cap. 56 Vers)
Dette Gravminde er rejst af C. N. Rosendahl.

 

Den store Mindesten:


Elias Rosendahls Familiegravsten.

Han må åbenbart være en af de tre overlevende Børn fra Ægteskabet med Kiersten Eliasdatter. Han blev gift med Karen Olesen (Clemmensen) fra Nim. Hendes navn savnes på Stenen. Hun blev født 26. Marts 1832 og døde 10. April 1923 i Uldum. De fik 11 Børn, hvoraf de fire døde som Børn og Unge.

De mindre Kors beretter følgende:
Nr. 1:


Her under hviler Støvet af Maren Christensen Rosendahl
født i Uldum d. 27. Februar 1860
død samme Steds d. 18. Octbr. 1864.
Hvil i fred

Nr. 2:


Her hviler Johannes Elias Christensen Rosendahl
født i Uldum 21. Febr. 1863
død samme Steds 4. Sept. 1869
Elsket og savnet

Nr. 3:


Niels Rosendahl
Født i Uldum den 24. Marts 1867
Død samme Sted d. 4. Juni 1891

(han led af slemt Ungdomssløvsind)

Nr. 4:
Her hviler Støvet af Ungkarl Peter Rosendahl
født i Uldum 3. Marts 1874
død sammesteds 31 August 1900
Fred med dit Støv.

(død af T. B.)

Mange vil måske undre sig over så stort et Gravsted, beregnet til 8 Grave, men når man så tænker på de Familier med så store Børneflokke og den høje Dødelighed blandt Børn og Unge, var det måske naturligt, at de fik tildelt en stor Gravplads på den Tid.


I dag ser gravstedet sådan ud: