Bornemanns dagbog

Præsten Bornemann i Uldum skriver i sin dagbog den 17. Oktober 1779.

“Forleden ankom fra Herreds Politiet i Vejle nogle kontrollører som skulle se efter om der blev brygget ulovlig brændevin hos bønderne i Uldum. Men bønderne mødte dem uden for byen, overfaldt dem og ødelagde deres udstyr og jagede dem bort. Herreds-fogden bad da Degnen Woldersen i Uldum om at lave en indberetning om de lovstridige bønder.”

(Man kan undre sig over, at det ikke var sognefoden Søren Rasmussen der skulle lave indberetningen. Måske kendte han synderne for godt, da han selv var bonde her i byen.)