Erindringer fra P. M. Iversen – del 1

Vi har på arkivet en større samling tekster fra P. M. Iversen (elektricitetsværkbestyrer). Vi starter her med at kigge på tiden omkring år 1900. 

Lidt om de mænd, der boede i Uldum omkring året 1900
I 1897 brændte der tre gårde i Uldum By. Det var Johannes Rosedahls, Søren Kristensens og Søren Jørgensens gårde.

Da gårdene blev flyttet ud på markerne skete der stor forandring i byen. Efter at Købmand J. P. Hansen som boede bag apoteket ved Hesseballe vej  havde anlagt vejen fra Hesselballe vej ned til Kærvejen og lavet en vej fra denne vej om til hovedgaden, kom der gang i byggeriet. Der blev bygget på de hjørner af vejen som mundede ud i hovedgaden. På det hjørne mod syd blev der bygget et to-etagers-hus med to butikker. Den ene med isenkramsforretning, den anden med bagerforretning. Der var lejligheder på førstesal. På det andet hjørne mod nord, blev der bygget i et enplanshus med butik i hjørnet, hvor der blev manufakturhandel.

Murermester Peter Nielsen boede ud til hovedgaden. Han drev også afholdsrestauration. Manufakturhandleren boede i facaden ud til den nye vej, som kom fra J. P. Hansens vej. Efter lejligheden kom der en port. Fra porten der en lang bygning langs med den nye vej. Fra porten var der indgang til en mindre sal som blev brugt til møder og sammenkomster. Derefter kom en hestestald. På førstesal var der en temmelig stor sal, som blev brugt til store møder og baller.

Den ret ny-startede afholdsforening afholdt mange møder med fremmede talere som agiterede for afholdssagen. Også politiske møder blev afholdt. Man må huske på at det var lige efter provisororie-tiden (sluttede 1894), da de politiske bølger gik ret højt. Til salen var der opgang ad en trappe fra porten. Der var keglebane i gården. Efter nogle få års forløb blev hestestalden lavet om til smedie og den lille sal til lejlighed til smeden. 

Disse to komplekser blev bygget af Købmand J. P. Hansen og murermester Peter Nielsen. Murermesteren beskæftigede flere svende. Han var i nogle år eneste murermester i byen, og der byggedes en del på den tid. J.P. Hansen drev både kolonial, foderstof og trælastforretning. Han var i det hele taget en mand der interesserede sig for byens udvikling. Han deltog også i det kommunale arbejde.