Søndergade i Uldum omkring århundredskiftet

I et uddrag af Viggo Juul erindringer (indtalt på bånd i 1975), beskrives hovedgaden i Uldum som den så ud omkring århundredskiftet år 1900 (og altså ikke det seneste århundredskifte). Stykket blev først bragt i Orienteringsblad til medlemmer af Lokalhistorisk forening for Uldum Sogn i Oktober 1990.

“Her lå apoteket, der først var filial af apoteket i Givskud, men da læge Tesch kom til byen, fik han apoteket hertil. Han var en foregangsmand, der ville have alt det til Uldum, han kunne få. Efter apoteket lå Rosendahls gård, hvis have gik næsten helt hen til apoteket. Der var kun en stor meter imellem og så var der en tjørnehæk. Der var lige plads til, at man kunne køre med en trillebør imellem haven og apoteket. Efter gårdbranden lå jorden, hvor de tre gårde havde ligget, hen en del år, inden købmand Hansen begyndte at bygge på den. Han lod først bygge bageriet og efterhånden det meste af den side af gaden. Det var Peter Nielsen – Peter Murer kaldte vi ham – der murede det. Bagved, hvor nu Aksel Nielsens forretning er, byggedes et stort afholdshotel med dansesal ovenpå og en Good Templar-loge nedenunder. Der var dengang en stor afholdsforening i Uldum med en afdeling for ældre, en ungdomsafdeling og så en Good Templar-orden. Det senere afholdshotel blev bygget af en forpagter Jessen fra præstegården på den jord, der var “gadejord”. Der var fire lejligheder og postmesteren boede til at begynde med der, hvor der nu er restauration.

Hovedgaden så frygtelig ud med store huller i, men efterhånden gik de da så vidt, at vejmanden skulle skrabe den, så der ikke blev for meget smadder på den. Der var en åben rendesten i begge sider, godt en halv alen dyb, med gangbrætter over til husene, for ellers kunne folk ikke komme over. Det hændte af og til – til stor morskab for vi drenge – at en drattede i, især når de havde fået for meget brændevin. De, der havde langt skæg – og det var der mange, der havde dengang – så frygtelige ud, når de kom op af mudderet!

Før den nuværende kro blev bygget, var der kro eller gæstgivergård på den anden side af gaden i den ene ende af stuehuset til Rosendahls gård. Foran dette hus stod i mange år to bindesten, som man bandt hestene til, når man kom fra kirke og skulle ind og have en punch. Bagved, hvor der nu er købmandsforretning, lå bysmedjen. Det var samlingssted, hvor bønderne kom, og Jens Smed havde brændevinsflasken og øldunken stående ved siden af ambolten, så de kunne få en lille hivert, mens de ventede.”

Arkivet har naturligvis en del billeder af hovedgaden i Uldum (Søndergade) – her er et par stykker som ikke er meget senere end den tid Viggo Juul omtaler.