Nedergården gennem de første 50 år

I 2016 fejrede Plejecentret Nedergården i Uldum 50 år jubilæum. Den 23 juni 1966 holdtes der rejsegilde på den første bolig til ældre bygget af Uldum kommune. I begyndelsen af december 1966 flyttede de første 8 beboere ind i deres lejligheder i det nye byggeri. Hver beboer havde 20 kvm. med stue, køkken og badeværelse. Der var intet personale tilknyttet og ingen fællesrum. Men det var også kun 1. etape af det planlagte hvilehjem. Byggeriet kostede dengang 344.750,34 kr., skønt det var forventet kun at koste 284.419,20 kr. Den første bygning var sydfløjen, så beboerne havde udkig op i byen.

En længe med endnu 8 lejligheder, et køkken og en lejlighed til en nyansat leder blev bygget allerede i 1969.

I 1979 blev et aktivitetscenter bygget til, i 1995 fulgte Svalegangen med 8 lejligheder og endelig i 2001 den helt store til- og ombygning: 14 nye lejligheder og renovering og modernisering af alle de gamle dele af plejehjemmet. Der kom café, værksteder, mødelokaler osv. Under denne byggeperiode blev alle beboere genhuset på Højtoften i Lindved.

Nedergården har fået navn efter den gård, der lå på samme sted, og som sognerådet i Uldum kommune købte sammen med 7 tønder land. Jorden blev udstykket til byggegrunde, og i dag udgør det området Åparken og Åvangen. Bygningerne blev revet ned og gav plads til det nuværende plejehjem.

Gården Nedergården kan man følge helt tilbage til ca. 1770. Den var fæstegård under henholdsvis Hammergård, Hvolgård og Rask Hovedgård. Efter stavnsbåndets ophævelse frikøbte fæster Rasmus Nielsen Nedergården. I 1825 overtog Karen Poulsdatter og Chresten Christensen Nyborg gården og helt til 1966 gik den fra far til søn i Nyborg-familien.

Den første lov om hjælp til fattige, blev lavet i 1735. Fattigkassen blev bestyret af præsten, og 17 gårde i Uldum skulle bidrage til den. Senere blev det et råd med præsten og tre-fire gårde, der overtog forpligtigelsen, indtil sognerådet blev oprettet i 1844. Fra 1870 til 1913 drev Uldum og Langskov en fælles fattiggård.

Før Nedergården blev bygget, var der ikke noget kommunalt plejehjem i Uldum. I 1924 oprettede diakon Jensen et privat plejehjem på Nørregade, som han drev indtil 1962. De ældre, der ikke var plads til, blev sendt udenbys. Men det blev for dyrt for kommunen, så det blev besluttet at bygge. Sognerådet kunne ikke blive enige om, hvor plejehjemmet skulle ligge, men fik så tilbud om at købe Nedergården, og dermed fik sognets plejehjem en central placering i Uldum.

Nedergården (den faktiske gård som plejecentret er opkaldt efter) tegnet i 1875, da den var ejet af Poul Christensen Nyborg.

Plejecenter Nedergården som det ser ud i april 2017.

————————
Historien om Nedergården i Uldum blev også bragt i “Lokalhistorisk forening for Uldum Sogn – Nyhedsbrev”, Oktober 2016.